Spārni

Eneagrammas deviņi tipi ir saistīti uz apļa līnijas savā starpā. Pateicoties šai sasaistei, katrs eneatips lielākā vai mazākā mērā ietekmējas no saviem kaimiņiem. Šīs sasaistes dēvē par spārniem.

Tā, piemēram, 1.eneatipa pārstavjim var piemist dažas 9.eneatipa iezīmes, kā rezultātā tas tiecas uz komfortu, var būt nedaudz paslinks un nebūt perfekcionists it visās savās dzīves sfērās.Dusmas vairāk tiek noslēptas.

Savukārt, ja uz 1.eneatipa pārstāvi daudz spēcīgāku ietekmi atstāj 2.eneatips, tad cilvēks sāk pievērst uzmanību citu vajadzībām, tas viņam kļūst svarīgi. Aktivitātes līmenis ir krietni vien augstāks, kā 9.eneatipa spārna ietekmē, un cīņas par „taisno lietu” lomā naids ir vairāk pamanāms. 

 Eneatipa intervija  
      Iepazīsti sevi!     
      

Enegrammas koučings  
     Pilnveido sevi!   

 Eneagramma pāriem 
    Uzlabo attiecības!