VIDEO VEIKALS
Izvēlies. Kliko uz attēla. Samaksā. Skaties

SAPRAST BĒRNU. Eneagrammas pieeja

Divu stundu nodarbība bērnu slēptās motivācijas izpratnei ar psiholoģiskās tipoloģijas- eneagrammas palīdzību:  vecākiem, vecvecākiem, kā arī profesionāļiem, kuriem ir būtiska kvalitatīvu attiecību veidošana ar bērniem. Iespējams iegādāties gan pilnas nodarbības ieraksta skatīšanu, gan atsevišķu nodarbības daļu (ievads un katrs eneatips atsevišķi). Atbildes uz jautājumiem un nodarbības nobeiguma daļu iespējams skatīt bez maksas. Klikojot uz attēla būs iespēja attiecīgo failu iegādāties vai noskatīties bez maksas. 

PILNS NODARBĪBAS IERAKSTS

Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Seminārscena 20.29 eur

IEVADS Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Semināra ievadscena 5.29 eur .

PIRMAIS ENEATIPS Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Pirmais eneatipscena 5.29 eur 

OTRAIS ENEATIPS Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Otrais eneatipscena 5.29 eur 

TREŠAIS ENEATIPSSaprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Trešais eneatips cena 5.29 eur

CETURTAIS ENEATIPSSaprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Ceturtais eneatips cena 5.29 eur

PIEKTAIS ENEATIPS Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Piektais eneatipscena 5.29 eur

SESTAIS ENEATIPSSaprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Sestais eneatips cena 5.29 eur

SEPTĪTAIS ENEATIPS Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Septītais eneatipscena 5.29 eur

ASTOTAIS ENEATIPSSaprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Astotais eneatips cena 5.29 eur

DEVĪTAIS ENEATIPSSaprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Devītais eneatipscena 5.29 eur

VAI ENEATIPS IR VIENS?Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Jautajums bezmaksas

KAS TĀS PAR LĪNIJĀM? Saprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Jautajumsbezmaksas

NODARBĪBAS NOSLĒGUMSSaprast bērnu. Eneagrammas pieeja. Semināra noslēgums bezmaksasNAUDA. Eneagrammas pieeja

Divu stundu nodarbība ierobežojošo pārliecību izpratnei attiecībās ar naudu. Šī populārā tēma skatīta ar psiholoģiskās tipoloģijas- eneagrammas palīdzība. Nodarbība būs interesanta gan tiem, kuri pazīstami ar šo tipoloģiju, gan tiem, kuri par to dzird pirmo reizi. Iespējams iegādāties gan pilnas nodarbības ierakstu, gan atsevišķu nodarbības daļu skatīšanu. Atbildes uz nodarbības ierakstā izskanējušajiem jautājumiem iespējams skatīt bez maksas. Klikojot uz attēla būs iespēja attiecīgo failu iegādāties vai noskatīties bez maksas. 

PILNS NODARBĪBAS IERAKSTSNauda. Eneagrammas pieeja.cena 20.29 eur

IEVADS cena 5.29 eur

PIRMAIS ENEATIPSNauda. Eneagrammas pieeja. Pirmais eneatipscena 5.29 eur

OTRAIS ENEATIPS Nauda. Eneagrammas pieeja. Otrais eneatips cena 5.29 eur

TREŠAIS ENEATIPSNauda. Eneagrammas pieeja. Trešais eneatipscena 5.29 eur

CETURTAIS ENEATIPSNauda. Eneagrammas pieeja. Ceturtais eneatipscena 5.29 eur

PIEKTAIS ENEATIPSNauda. Eneagrammas pieeja. Piektais eneatipscena 5.29 eur

SESTAIS ENEATIPSNauda. Eneagrammas pieeja. Sestais eneatipscena 5.29 eur

SEPTĪTAIS ENEATIPS Nauda. Eneagrammas pieeja. Septītais eneatipscena 5.29 eur

ASTOTAIS ENEATIPSNauda. Eneagrammas pieeja. Astotais eneatipscena 5.29 eur

DEVĪTAIS ENEATIPSNauda. Eneagrammas pieeja. Devītais eneatips.cena 5.29 eur

KĀ NOTEIKT ENEATIPU?Kā noteikt eneatipu?bezmaksas

NAV SKAIDRĪBAS, KO DARĪT?Ko darīt, ja nav īstas skaidrības?bezmaksas

NODARBĪBAS NOSLĒGUMSNauda. Eneagrammas pieeja. Noslēgumscena 2.29 eurSTRESS. Komforts. Libido. Eneagramma

Divu stundu eneaIZAUGSMES kluba nodarbība veltīta eneagrammas simbola līnijām. Šajā nodarbībā vairāk par to, kas noved mūs stresā, kā stress izpaužas un ko darīt, lai to pārvarētu un nokļūtu atpakaļ savā komfortā. Nodarbībās sākumā un beigās pieskaros libido tēmai jungiānisma izpratnē un tam, kā to iespējams savienot ar eneagrammu un ko sniedz šī savienošana. Iespējams iegādāt gan pilnu nodarbības ierakstu, gan katram eneatipam veltītu ierakstu  atsevišķi.  N.B. Eneagrammas priekšzināšanas ir nepieciešamas. 

PILNS NODARBĪBAS IERAKSTSStress. Komforts. Libido. Pilns eneaIZAUGSMES kluba ierakstscena 20.29 eur

IEVADSIevads eneaIZAUGSMES kluba nodarbībai par stressucena 5.29 eur

PIRMAIS ENEATIPSPirmais eneatips stressācena 5.29 eur

OTRAIS ENEATIPSOtrais eneatips stresācena 5.29 eur

TREŠAIS ENEATIPSTrešais eneatips stresācena 5.29 eur

CETURTAIS ENEATIPSCeturtais eneatips stresācena 5.29 eur

PIEKTAIS ENEATIPSPiektais eneatips stresācena 5.29 eur

SESTAIS ENEATIPSSestais eneatips stresācena 5.29 eur

SEPTĪTAIS ENEATIPSSeptītais eneatips stresācena 5.29 eur

ASTOTAIS ENEATIPSAstotais eneatips stresācena 5.29 eur

DEVĪTAIS ENEATIPSDevītais eneatips stresācena 5.29 eur

Kā mazināt 2.pāraprūpi?Atbilde uz jautājumu par 2.eneatipa pāraprūpibezmaksas

Izvēle starp 1.un 4.  Kurš?Atbilde uz jautājumu par izvēli starp 1. un 4.bezmaksas

Kā mazināt 5.norobežošanos?Atbilde uz jautājumu par 5.norobežošanosbezmaksas

NOSLĒGUMSStresa nodarbības noslēgumscena 5.29 eur


VESELĪBA. Ēdiens. Eneagramma

Divu stundu nodarbība  par dažādu eneagrammas tipu (eneatipu) attiecībām ar ķermeni un iespējām tās uzlabot. Iegādei pieejams gan pilns nodarbības ieraksts, gan atsevišķas tā daļas. Nodarbības ievads pieejams skatīšanai bez maksas. Šai nodarbībai eneagrammas priekšzināšanas nav nepieciešamas, bet var būt noderīgas.  Klikojot uz attēla būs iespēja attiecīgo failu iegādāties vai noskatīties bez maksas. .

PILNS NODARBĪBAS IERAKSTSVeselība. Ēdiens. Eneagrammacena 20.29 eur

IEVADSVeselība. Ēdiens. Eneagramma. Ievadsbezmaksas

UZDEVUMSVeselba. Ēdiens. Eneagramma. Uzdevums stratēģijas noskaidrošanaicena 5.29 eur

PIRMAIS ENEATIPSPirmā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

OTRAIS ENEATIPSOtrā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

TREŠAIS ENEATIPSTrešā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

CETURTAIS ENEATIPSCeturtā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

PIEKTAIS ENEATIPSPiektā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

SESTAIS ENEATIPSSestā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

SEPTĪTAIS ENEATIPSSeptītā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

ASTOTAIS ENEATIPSAstotā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

DEVĪTAIS ENEATIPSDevītā eneatipa attiecības ar ķermenicena 5.29 eur

NOSLĒGUMSVeselība. Ēdiens. Eneagramma. Noslēgumscena 5.29 eur.