Kļūsti par sevis labāko versiju!                 
Iepazīsti savu spēcīgo pusi un izmanto to!

ENEAGRAMMA ir apzinātās cilvēces pirmsākumos radusies spēcīga un dinamiska personību tipoloģija, kas apraksta 9 īpašus un fundamentāli atšķirīgus veidus, kā var domāt, just un rīkoties. Iepazīstot eneagrammu, top skaidrs, kā tieši ieviest pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.

KOUČINGS ir pagājušā gadsimta otrajā pusē izveidojusies profesionālās un personiskās izaugsmes veicināšanas metode, kas palīdz apzināties, noformulēt un īstenot profesionāli vai personiski svarīgus mērķus. Šī metode ir pielietojama gan darbā ar indivīdiem, gan pāriem, gan komandām.

ENEAGRAMMAS KOUČINGS ir abu šo pieeju apvienojums, kas ļauj mērķtiecīgi ieviest pozitīvas pārmaiņas gan savā, gan savas komandas dzīvē.

Esmu Inta Santa, profesionāla pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja jeb koučs. Ar koučingu nodarbojos kopš 2009.gada, bet eneagrammu pazīstu kopš 2012.gada.  Manuprāt, eneagramma ir vispilnīgākais skatījums uz cilvēka potenciālu un šķēršļiem tā realizācijā. Savukārt koučings ir lielisks rīks mērķu īstenošanā. Tieši tāpēc esmu izvēlējusies apvienot abas šīs pieejas, lai radītu iespēju saviem klientiem uzlabot gan savas personiskās, gan profesionālās dzīves kvalitāti. Aicinu ikvienu to piedzīvot! 

Enegrammas koučings  
     Pilnveido sevi!      

Eneagramma pāriem
    Uzlabo attiecības!  

Eneagramma komandai
      Spēcini komandu!