Eneagramma

Tas ir ceļš katram uz savu patieso būtību. Kad esam mazi bērni, mēs visi esam skaidri un patiesi, bet dzīves laikā pamanāmies visu to pazaudēt. Mēs apgūstam dažādas lomas, pielāgojam sev maskas, uzvelkam sabiedrības diktētus „kostīmus” un pazaudējam savu būtību. Savu patieso būtību. Un kādā jaukā dienā attopamies, ka vairs nezinām, kas esam patiesībā. 

Skatoties no zinātniskā skatu punkta eneagramma ir vēl viens cilvēku tipoloģijas veids. Tāpat, kā citi tipoloģijas veidi, tā ir pētīta un salīdzināta, ir izstrādāti dažādi testi, kas palīdz noteikt attiecīgo eneatipu (tā eneagrammas teorijā sauc personības tipu). Tomēr, atšķirībā no citiem tipoloģijas veidiem, eneagramma neapstājas pie klasifikācijas. Tā dodas tālāk. Iepazīstot eneagrammu, top skaidrs katra cilvēka attīstības ceļš. Tā ir iespēja iegūt savas dzīves lietošanas instrukciju. Beidzot saprast un pieņemt savu būtību un sākt dzīvot ar to saskaņā. Saskaņā ar sevi. Un tapt par sevis labāko versiju. 

Ko iegūst eneagrammas zinātāji

 • profesionālo un personīgo attiecību uzlabošanos
 • emocionālās inteliģences attīstību
 • stresa un konfliktu iemeslu samazināšanos
 • pārliecību par savām spējām
 • izpratni par līdzcilvēku rīcības motivāciju
 • skaidrību par ieradumiem, kurus vērts pārskatīt

Kā eneagrammu mērķtiecīgi pielieto profesionāļi

 • līderi (emocionālās inteliģences attīstībai, līderības prasmju pilnveidei)
 • komandu vadītāji (komandu veidošanā, savstarpējās sadarbības veicināšanā, izcilu rezultātu sasniegšanai)
 • personāla vadītāji (personāla atlasē, motivācijā, attīstībā un konflikta situāciju mazināšanā)
 • rakstnieki un scenāristi (tēlu izstrādē un savstarpējo to attiecību aprakstā)
 • psihologi, terapeiti un kouči (darbā ar individuāliem klientiem, pāriem un komandām, kā arī savā personiskajā izaugsmē)

 Eneatipa intervija  
      Iepazīsti sevi!     
      

Enegrammas koučings  
     Pilnveido sevi!   

 Eneagramma pāriem 
    Uzlabo attiecības!  

 Eneagramma komandai
      Spēcini komandu!
0
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .