Tavai komandai

Eneagrammas zinības komandā pielieto, lai uzlabotu starppersonu attiecības un komandas darba sniegumu. Apvienojot eneagrammu ar koučinga pieeju, būtiski paaugstinās apgūto zinību praktiskais ieguvums. Šī pieeja izzinošā un izklaidējošā veidā ļauj paskatīties uz komandā valdošajām dažādajām izpratnēm un darba izpildes stratēģijām. Tāpat tā ļauj saprast komandas spēcīgās un vājās puses, apzināties kādām darbībām ir nepieciešams pievērst lielāku vērību, un uz kurām nav nepieciešams tik ļoti koncentrēties, kā ierasts. Pavisam noteikti, eneagrammas zinību apguve koučinga formāta, uzlabo gan komandas biedru sniegumu individuāli, gan visas komandas sniegumu kopumā.

Rekomendēju izvēlēties programmu "Eneagrammas studijas personību komandai", kas ietver gan eneagrammas studijas visai grupai kopā, gan vienu eneagrammas koučinga sesiju katram komandas biedram individuāli. 

Ja ir vēlme pilnveidot gan personāla vadības prasmes, gan iepazīt eneagrammas pielietojumu šajā biznesa jomā, rekomendēju  iepazīt programmu "Iespējas un draudi komandā", kura ir izveidota un tiek vadīta sadarbībā personālvadības eksperti Elitu Kazaini no Wellzone. Elita Kazaine uzskata un es tai piekrītu, ka eneagramma ir unikāla metode, ko var izmantot personāla vadībā, procesu vadībā, pārdošanā, kā arī klientu apkalpošanā.

Ieguvums

  • Uzlabojas komunikācija 
  • Samazinās konflikti 
  • Skaidrība par komandas biedru spēcīgajām pusēm
  • Samazinās nosodījums, neizpratne un kritika  
  • Paaugstinās tolerance un empātija

Izpausme biznesā

  • Uzlabojas darba attiecībās 
  • Laika ekonomija 
  • Efektīva darbu un lomu sadale
  • Produktīva sadarbība
  • Pieaug pašmotivācija  


Tavam biznesam

Enegramma ir noderīga ne tikai individuālai vai komandu attīstībai. Šīs zināšanas lieliski noder, lai uzlabot prasmi vadīt, veidot attiecības ar klientiem, veicot personāla atlasi. Šajā gadījumā piedāvāju vairākus secīgus apmācību kursus, kuri ietver gan eneagrammas pamatu apguvi, gan specifiskās nianses katra no izvēlētajām biznesam svarīgajām jomām, piem. programma "Iespējas un draudi komandā"

Jebkurā gadījumā, šis apmācību piedāvājums tiek gatavots saskaņā ar pasūtītāja reālajām vajadzībām. Arī šajā formātā ir iespējams vienoties par individuālu eneagrammas koučingu ar katru apmācību dalībnieku.

Atsauksmes

Aiga Zeltagrauda par sadarbību, startējot Pašvaldību vēlēšanās` 2017 ar Aizputes novada sieviešu sarakstu 

Kopā pavadītais laiks ir to vērts! Ar lielu efektivitāti un kvalitāti –laiks tiek aizpildīts par 100%.

Inta savā būtībā ir spēcīga, enerģiski spēcīga. Viņa spēj piesaistīt un pieņemt cilvēkus. Nebaidās no kļūdām, spēj atzīt kļūdas. Ir lietas ko viņa var saredzēt no sava skatpunkta. Tas ir nācis kopā ar patiesu pieredzi, un pieredze ir liela. Tā bagāža ir pamatīga, to var sajust!

Tā iekšējā attīstība ko Inta pārvalda ir radusies pamatīga darba rezultātā, ilglaicīgā periodā, ko var sasniegt tikai ar spēcīgu gribasspēku. Noskaņota pozitīvi uz pārmaiņām un spēj paraut līdzi citus komandas biedrus, draugus, klientus uz jauniem piedzīvojumiem ar konkrētiem mērķiem. 

Iveta Ansone par semināru "Eneagramma vadītājam, kurš prot komunicēt"

Tā, kā mans uzdevums bija organizēt semināru arodgrupu vadītājiem, cilvēkiem ar dažādām interesēm un atšķirīgu sapratni, tad mans vislielākais gandarījums bija par to, ka esmu izvēlējusies lektori, kura spēj visa semināra garumā noturēt klausītāju uzmanību un ieinteresētību pilnīgi nezināmā tēmā. Es personīgi nedaudz vairāk sapratu dažu sev tuvu cilvēku rīcības un uzvedības modeli.

Inta ar vienkāršo, draudzīgo attieksmi pret klausītājiem radīja kopības sajūtu. Tika mazinātas bailes ielūkoties sevī un radās interese saprast arī līdzcilvēkus. Sarunai atvērās un sāka runāt pat tie klausītāji, kuri agrāk nekad nav runājuši par savām sajūtām. 

            
      
           

Enegrammas koučings  
     Pilnveido sevi!             
      
 

            Eneagramma komandai           Spēcini komandu!         


      
 
Eneagramma biznesā      Kas svarīgi biznesam?